فروشگاه عینک آی کالا

جستجوی سریع

نکات مهم در مورد استفاده‌ی کودکان از رایانه1- چشم کودکتان را در فواصل معین مورد معیانه‌ی بیانی‌سنجی قرار دهید.

2- زمان استفاده از رایانه را قویا برای کودک محدود نمایید.

برای هر یک ساعت استفاده‌ی پیوسته از رایانه حداقل ده دقیقه استراحت لازم است.

3- میزان درخشندگی صفحه‌ی نمایشگر را به خوبی تنظیم نمائید


4- ارتفاع و سایر تنظیمات رایانه را به دفت کنترل نمایید.

اندازه و قد کودک، جایگاه نمایشگر و صفحه کلید را مشخص می‌نماید.

در بسیاری موارد، نشانگر خیلی بالاتر قرار دارد، صندلی خیلی کوتاه است و یا میز خیلی بلندتر از حد مورد نیاز برای کودک می‌باشد.

چاره‌ی بسیاری از مشکلات این چنینی استفاده از صندلی‌های دارای قابلیت تنظیم ارتفاع است؛ زیرا تغییر جایگاه نمایشگر همیشه امکان‌پذیر نیست

جدیدترین محصولات

VISCONTE BRW C5
625000 تومان
VISCONTE BL C5
1000000 تومان
STYLO BRW C4
855000 تومان
STYLO BL C4
855000 تومان
مشاهده محصولات بیشتر